Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist MonikaFemale/Poland Group :iconworldphotos: WorldPhotos
 
Recent Activity
Deviant for 7 Years
Needs Core Membership
Statistics 284 Deviations 4,014 Comments 13,511 Pageviews
×

Newest Deviations

Random Favourites

Groups

Watchers

Activity


deviantID

Afriell
Monika
Artist
Poland
Current Residence: USA ,NY,NJ
Favourite genre of music: rock, metal,gothic,punk,hard core,industrial,progressive rock,classical,jazz ,new age,..............
Favourite photographer: in my favourites
Personal Quote: O, noszę w sobie nieskończoność takich twarzy, jakby poczętych w tych krótkich błyskach. Nie wiem czyje, nie wiem gdzie, kiedy, nie wiem o nich nic. A żyją we mnie. Ich zamyślenia, spojrzenia, smutki, bladości, grymasy, gorycze żyją we mnie, zatrzymane jak na fotografiach.

-Wiesław Myśliwski
Interests
  • Listening to: Marillion (w/Fish)
  • Reading: my mind
  • Watching: as the world goes by
  • Playing: http://www.youtube.com/watch?v=BIuvupiA76Y
  • Eating: knowledge
  • Drinking: vino

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:icondropxlife:
DropxLife Featured By Owner Sep 11, 2014
miss you.
Reply
:iconsophiaazhou:
sophiaazhou Featured By Owner May 15, 2014
thank you for adding Selkie to your +favorites;
I appreciate it very, very much. ♥

Selkie by sophiaazhou
Reply
:iconadrianhefni:
adrianhefni Featured By Owner Apr 16, 2014  Hobbyist Photographer
Hi Monika, Thank you so much for the favorite :)
Reply
:iconveeegeee:
veeegeee Featured By Owner Mar 21, 2014  Professional Writer
:iconslipperyhugplz::iconslipperyhugplz::iconslipperyhugplz::iconheartfaveplz::iconslipperyhugplz::iconslipperyhugplz::iconslipperyhugplz:
Reply
:iconthewolfcreek:
thewolfcreek Featured By Owner Mar 15, 2014  Hobbyist Photographer
Thank you for the fav my friend...
Reply
Add a Comment: